اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
جمعه, ۶ مرداد , ۱۳۹۶
                      سال اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغال