اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
جمعه, ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۳
                      سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی