اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
سه شنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۶
                      سال اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغال