اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » فرش
جمعه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۸
                      سال رونق تولید