اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » فرش
دوشنبه, ۱۳ تیر , ۱۴۰۱
                      سال تولید ، دانش بنیان ، اشتغال آفرین