اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » فرش
یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰
                      سال تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها