اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » صنعت و معدن
سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰
                      سال تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها