اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » بازرسي و نظارت
سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰
                      سال تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها