اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » كميسيون نظارت
چهارشنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۷
                      سال حمایت از کالای ایرانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سیصدوسی وسومین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان ورامین برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان ورامین سیصدوسی وسومین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان با حضورکلیه اعضا و ریاست کمیسیون نظارت برگزار گردید.