اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين دی ۱۳۹۷ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
دوشنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۳۹۸
                      سال رونق تولید