اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين بهمن ۱۳۹۷ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
جمعه, ۲۸ تیر , ۱۳۹۸
                      سال رونق تولید