اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين تیر ۱۳۹۸ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
جمعه, ۱۶ خرداد , ۱۳۹۹
                      سال جهش تولید