اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين تیر ۱۳۹۸ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
جمعه, ۲۸ تیر , ۱۳۹۸
                      سال رونق تولید