اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين مرداد ۱۳۹۸ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
جمعه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۸
                      سال رونق تولید