اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين مرداد ۱۳۹۸ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
جمعه, ۹ اسفند , ۱۳۹۸
                      سال رونق تولید