اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين شهریور ۱۳۹۸ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
جمعه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۸
                      سال رونق تولید