اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين شهریور ۱۳۹۸ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
جمعه, ۲۹ شهریور , ۱۳۹۸
                      سال رونق تولید