اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين آذر ۱۳۹۸ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
سه شنبه, ۱۷ تیر , ۱۳۹۹
                      سال جهش تولید