اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين بهمن ۱۳۹۸ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
جمعه, ۹ اسفند , ۱۳۹۸
                      سال رونق تولید