اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين تیر ۱۳۹۹ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰
                      سال تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها