اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين آذر ۱۳۹۹ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
دوشنبه, ۲۳ فروردین , ۱۴۰۰
                      سال تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها