اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين دی ۱۳۹۹ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
جمعه, ۸ مرداد , ۱۴۰۰
                      سال تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها