اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين بهمن ۱۳۹۹ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰
                      سال تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها