اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين اسفند ۱۳۹۹ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
شنبه, ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰
                      سال تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها