اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين خرداد ۱۴۰۰ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
سه شنبه, ۲۵ خرداد , ۱۴۰۰
                      سال تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها