اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين شهریور ۱۴۰۰ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
سه شنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۰
                      سال تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها