اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين خرداد ۱۴۰۱ - اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين
یکشنبه, ۱۲ تیر , ۱۴۰۱
                      سال تولید ، دانش بنیان ، اشتغال آفرین