اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » اخبار » اداره صنعت معدن وتجارت ورامین اداره برتر استان در حوزه نظام پیشنهادات انتخاب گردید .
دوشنبه, ۲ اردیبهشت , ۱۳۹۸
                      سال رونق تولید
 
 
 
 
 
 
۰۴ مرداد ۱۳۹۶
شماره:5922
اداره صنعت معدن وتجارت ورامین اداره برتر استان در حوزه نظام پیشنهادات انتخاب گردید .

در ادامه …

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان ورامین : طی مراسمی که در محل سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان تهران برگزار شد با حکم محمد رضا مس فروش رئیس سازمان ، حسن میرزایی بعنوان مدیر برتر استانی انتخاب گردید.

 

قابل ذکر است : بر اساس ارزیابی ها و عملکرد استانی ادارات ، اداره صنعت ، معدن وتجارت ورامین دارای بیشترین مشارکت در ترویج نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها انتخاب گردید که در اینخصوص نیز آقایان بهنام میرزایی و رضا صباغیان از پرسنل اداره ورامین مورد تقدیر قرار گرفتند .

 

مجموعه اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان ورامین با ارائه ۲۰ پیشنهاد موثر به عنوان بیشترین مشارکت در ترویج نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حوزه تحت پوشش سال ۹۵ در استان تهران لحاظ گردید .

 

متن لوح تقدیر به شرح ذیل می باشد :


ارسال نظر