اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » اخبار » اداره صنعت معدن وتجارت ورامین اداره برتر استان در حوزه نظام پیشنهادات انتخاب گردید .
دوشنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۸
                      سال رونق تولید
 
 
 
 
 
 
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره:6509
اداره صنعت معدن وتجارت ورامین اداره برتر استان در حوزه نظام پیشنهادات انتخاب گردید .

در ادامه …

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان ورامین : طی مراسمی که در محل سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان تهران برگزار شد با حکم یداله صادقی رئیس سازمان ، حسن میرزایی بعنوان مدیر برتر استانی انتخاب گردید.

قابل ذکر است : بر اساس ارزیابی ها و عملکرد استانی ادارات ، اداره صنعت ، معدن وتجارت ورامین دارای بیشترین مشارکت در ترویج نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها انتخاب گردید که در اینخصوص نیز آقایان بهنام میرزایی و قاسم سلگی از پرسنل اداره ورامین مورد تقدیر قرار گرفتند .

مجموعه اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان ورامین با ارائه ۱۸پیشنهاد موثر به عنوان بیشترین مشارکت در ترویج نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در حوزه تحت پوشش سال ۹۶ در استان تهران لحاظ گردید .

اداره صنعت ، معدن وتجارت ورامین در سال گذشته نیز بیشترین مشارکت در ترویج نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در استان را داشت .

متن لوح تقدیر به شرح ذیل می باشد :


ارسال نظر