اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » اخبار » سیصدوبیست وهفتمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان ورامین برگزار گردید
دوشنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۸
                      سال رونق تولید
 
 
 
 
 
 
۰۲ خرداد ۱۳۹۷
شماره:6541
سیصدوبیست وهفتمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان ورامین برگزار گردید

در ادامه …

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان ورامین : سیصدو بیست وهفتمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان با حضورکلیه اعضا و ریاست کمیسیون نظارت برگزار گردید.

 

دراین جلسه ضمن رسیدگی به مشکلات اصناف وهمچنین پیگیری مصوبات جلسات قبل ،  گزارشی از روند اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان ورامین پرداخته شد همچنین در خصوص وضعیت نانوائیهای شهرستان ، حق عضویت برخی از اتحادیه ها و … تصمیماتی اتخاذ گردید.

روابط عمومی صنعت ، معدن وتجارت شهرستان ورامین


ارسال نظر