اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » اخبار » میز خدمت بیمه اجتماعی قالیبافان ، روستائیان و عشایر در شهرستان ورامین برگزار گردید
دوشنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۸
                      سال رونق تولید
 
 
 
 
 
 
۲۷ آذر ۱۳۹۷
شماره:6971
میز خدمت بیمه اجتماعی قالیبافان ، روستائیان و عشایر در شهرستان ورامین برگزار گردید

در ادامه …

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان ورامین میزخدمت بیمه اجتماعی قالیبافان ، روستائیان و عشایر در محل اداره صنعت ، معدن وتجارت برگزار گردید .

تفاهم نامه مشترک مرکز ملی فرش ایران و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، برای بیمه شدن آن دسته از قالیبافان و فعالان فرش دستباف که از بیمه تامین اجتماعی محروم ماندند منعقد شد.

قابل ذکر است براساس تفاهمنامه همکاری فیمابین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکننده فرش دستباف شهری و روستایی ایران، بافندگان اعم از قالی، فرش، گلیم، جاجیم و… تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار می‌گیرند.

در این تفاهمنامه کلیه بافندگان عضو شرکت‌های تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و روستایی زیرمجموعه اتحادیه سراسری را به شرط اشتغال به شغل قالی‌بافی، فرش‌بافی، گلیم‌بافی، جاجیم‌بافی، تابلو فرش، رنگرزی و… از یکسو و سکونت در روستاها، مناطق عشایری، شهرهای زیر ۲۰هزار نفر و تمامی شهرهای بزرگ استان از سوی دیگر شامل می‌شود.

عضویت قالیبافان در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اختیاری بوده و مشروط به عدم شمول بیمه اجباری است.

مشمولین می‌توانند با ارایه تاییدیه از اتحادیه‌ و یا شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف شهری و روستایی زیرمجموعه اقدام به عضویت در صندوق نمایند. تاییدیه‌های مذکور به منزله تایید اشتغال متقاضی به مشاغل مزبور و همچنین تایید سکونت متقاضی در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰هزار نفر می‌باشد.

حداکثر سقف سنی برای عضویت بافندگان در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر همچون دیگر مشمولان صندوق، ۵۰ سال بدون توجه به جنسیت متقاضی است.

حرفه قالی‌بافی، فرش‌بافی، گلیم‌بافی، جاجیم‌بافی و… در زمره مشاغل فعال بخش کشاورزی تعریف شده‌اند. بر این اساس کلیه بافندگان مشمول در شهرها نیز می‌توانند به قالب کشاورزان غیرساکن در روستا، به عضویت صندوق درآیند.

۵درصد حق بیمه متقاضیان عضویت در این صندوق توسط بیمه شده و ۲ برابر آن از سوی دولت بعنوان کمک دولتی محاسبه و با توجه به سطح درآمدی انتخابی اعضا در سوابق آنها اعمال می‌شود.


ارسال نظر