اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » اخبار » برگزاری سیصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان ورامین
جمعه, ۹ اسفند , ۱۳۹۸
                      سال رونق تولید
 
 
 
 
 
 
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
شماره:7301
برگزاری سیصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان ورامین

در ادامه …

سیصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان ورامین در محل اداره صنعت،معدن و تجارت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان ورامین جلسه کمیسیون نظارت با حضور کلیه اعضاء کمیسیون در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ورامین  برگزار گردید.

در ابتدای جلسه حسن میرزایی رئیس کمیسیون نظارت شهرستان ورامین ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین و تبریک به مناسبت فرا رسیدن یک تیرماه روز اصناف در جلسه به تشریح برنامه ها و عملکرد حوزه اصناف در یک ماه گذشته ،  پیگیری مصوبات جلسه قبل و نامه های رسیده به دبیرخانه پرداختند.

در ادامه میرزایی با اشاره  به نقش بازار در سیاست های اقتصادی دولت ها بیان کرد: هراندازه بازار و جامعه اصناف منظم تر باشد بدین معنی است که این مجموعه کارش را خوب انجام میدهد و لذا سیاست گذاری اصناف نیز از اینجا نشات میگیرد که میبایست اصناف هم در اجرای برنامه ها و سیاست اقتصادی دولت همچون گذشته همکاری نمایند .

وی با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی مخصوصا قند و شکر اظهار داشت : با عرضه  تقریبا روزانه کالاهای طرح  تنظیم بازار از جمله قند و شکر شاهد بازار آرامی در سطح شهرستان هستیم و این روند ادامه خواهد داشت .

در ادامه این جلسه در خصوص تصویب نرخ  خدمات برخی از اتحادیه های صنفی و همچنین شرایط خاص برخی از آنها به منظور تسهیل در صدور پروانه کسب تصمیم گیری و پیشنهاداتی داده شد و همچنین عملکرد اداری مالی یک اتحادیه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در پایان پس از بحث و تبادل نظر بین اعضاء کمیسیون نظارت تصمیماتی در قالب مصوبات اتخاذ گردید .


ارسال نظر