اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » اخبار » برگزاری سیصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان ورامین
سه شنبه, ۱۷ تیر , ۱۳۹۹
                      سال جهش تولید
 
 
 
 
 
 
۳۰ تیر ۱۳۹۸
شماره:7336
برگزاری سیصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان ورامین

در ادامه …

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت ، معدن وتجارت شهرستان ورامین سیصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون نظارت با حضور کلیه اعضاء کمیسیون در اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ورامین  برگزار گردید.

در ابتدای جلسه حسن میرزایی رئیس کمیسیون نظارت شهرستان ورامین ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین به تشریح برنامه ها و عملکرد حوزه اصناف در یک ماه گذشته ،  پیگیری مصوبات جلسه قبل و نامه های رسیده به دبیرخانه پرداختند.

در ادامه میرزایی تاکید دوباره بر شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب نمود و افزود : بیشترین تخلف از سوی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب صورت میگرید که باید در اینخصوص اهتمام بیشتری از سوی اتاق اصناف و اتحادیه ها انجام گیرد .

وی با اشاره به دستورالعمل ارسالی از سوی سازمان متبوع مبنی بر درج قیمت کالا و خدمات اظهار داشت : تمام واحدهای صنفی باید نرخنامه کالا و خدمات خود را  در معرض دید مشتری قرار دهند و در صورت عدم درج قیمت بازرسان با متخلفین برخورد خواهد نمود .

در پایان جلسه  پس از بحث و تبادل نظر بین اعضاء کمیسیون نظارت تصمیماتی در قالب مصوبات اتخاذ گردید و مقرر گردید که کلیه اتحادیه ها با هماهنگی اتاق اصناف اقدام به چاپ  اتیکت متحد الشکل نرخنامه کالا و خدمات و توزیع به واحدهای صنفی نمایند .


ارسال نظر