اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » اخبار » برگزاری جلسه تخصصی کارگروه آردونان شهرستان ورامین
سه شنبه, ۵ بهمن , ۱۴۰۰
                      سال تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها
 
 
 
 
 
 
برگزاری جلسه تخصصی کارگروه آردونان شهرستان ورامین

در ادامه …

جلسه کارگروه تخصصی آرد و نان با هدف ارتقاء کیفیت و ساماندهی واحدهای نانوایی ، بررسی مشکلات توزیع آرد و رسیدگی به مشکلات بهداشتی نانوایی های سطح شهرستان با ریاست فرماندار و حضور سایر اعضاء در محل فرمانداری ورامین برگزار گردید.

 

در ابتدای جلسه درویشی سرپرست فرمانداری ورامین با اشاره به اهمیت مقوله نان گفت : نان با سفره مردم ارتباط مستقیم دارد لذا اعضاء کارگروه توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند

وی در ادامه افزود : با توجه به شرایط اقتصادی مردم باید در خصوص نظارتها توجه ویژه ای شود و از بهترین نیروها و بازرسها استفاده گردد .

درویشی تصریح کرد : مردمی که در مناطق محروم و حاشیه شهر زندگی مینمایند محروم تر و ضعیف تر هستند لذا باید توجه بیشتری در این نقاط صورت پذیرد.

وی اظهار داشت : شبکه بهداشت و درمان در خصوص رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی متصدیان نانوایی با حساسیت بیشتری نظارت نماید .

درویشی با اشاره به اهمیت اجرای وظایف از سوی اعضاء کارگروه افزود: من و شما اگر کوتاهی نمائیم و خوب و دقیق مسائل را پیگیری ننمائیم در قبال تمام مردم این شهرستان مسئول هستیم .

در ادامه میرزایی ریاست اداره صمت و دبیر جلسه برخی مشکلات و مسائل نانوایی ها را بیان نمود و افزود : با توجه به دستورالعمل های ارسالی  دبیری جلسه کارگروه آرد و نان به جهاد کشاورزی منتقل می گردد.

در پایان جلسه پس از بحث و تبادل نظر بین اعضای کارگروه ، تصمیماتی در قالب مصوبات اتخاذ گردید .


ارسال نظر