اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » اخبار » برگزاری سیصد و هفتادوچهارمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان ورامین
یکشنبه, ۱۲ تیر , ۱۴۰۱
                      سال تولید ، دانش بنیان ، اشتغال آفرین
 
 
 
 
 
 
۰۲ خرداد ۱۴۰۱
شماره:8634
برگزاری سیصد و هفتادوچهارمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان ورامین

در ادامه …

سیصد و هفتادوچهارمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان ورامین به ریاست حسن میرزایی رئیس کمیسیون نظارت و با حضور اعضاء جهت بررسی مواردی از قبیل مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی، بررسی و ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه ،طرح نامه های واصله و پیگیری مصوبات جلسات قبلی در محل اداره صنعت ، معدن وتجارت برگزار گردید.

در ابتدای جلسه حسن میرزایی رئیس کمیسیون نظارت شهرستان به بیان مسائل و موضوعات مربوط به طرح هدفمندی و مردمی سازی یارانه ها ، امور اصناف و بازار پرداخت و بر همکاری و همراهی حضور بازرسان اداره صمت ، اتاق اصناف و اتحادیه ها در جهت نظارت بر فعالیت بازار تاکید نمود .

وی در ادامه افزود : ارائه راهکارهای مناسب در خصوص ارتقاء بهره وری بیشتر در زمینه اصناف و استفاده بهینه از منابع و امکانات در اختیار در جهت کنترل بیشتر بازار در جلسات بعدی توسط اعضاء مطرح گردد.

میرزایی با اشاره به طرح هدفمندی و مردمی سازی یارانه ها ، اجرای این طرح در جهت رعایت عدالت در مصرف یارانه ها با اهمیت دانست و بر لزوم همکاری جامعه اصناف و بازاریان با متولیان امر تاکید نمود .

در پایان جلسه به مواردی شامل رسیدگی به شکایت وارده در خصوص انتخابات اتحادیه املاک ، نمایشگاه داران اتومبیل ، آژانس و وانت بار ، تخصیص کد آیسیک بعضی از رسته ها به اتحادیه های مربوطه و پیگیری موثر طرح شناسایی واحدهای بدون پروانه کسب و … مصوباتی احصاء گردید .


ارسال نظر