اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » درباره ما
دوشنبه, ۱۳ تیر , ۱۴۰۱
                      سال تولید ، دانش بنیان ، اشتغال آفرین
 
 
 
 
 
 
۲۴ مرداد ۱۳۹۰
شماره:155
درباره ما

۱- در همه حال خدا را ناظر بر امور دانسته و انجام کار ارباب رجوع را بر هر کار دیگری ترجیح دهیم.

۲-درجایگاه ومسئولیت خویش با حفظ کرامت وحرمت انسانها،تکریم شهروندان وجلب رضایت ارباب رجوع نسبت به انجام امورمحوله‌جدی باشیم.

۳- براساس توصیه قرآن کریم «والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس» در مقابل عصبانیت ارباب رجوع شکیبائی و آرامش را برگزینیم.

۴- درانجام وظیفه و راهنمایی وپاسخگوئی  به مراجعین به اندازه‌ای  با جدیت و علاقه رفتار کنیم تا مرجعه کننده در لحظه دریافت خدمات، انگیزه ما را در خدمت به خود با تمام وجودلمس نموده واحساس نماید که متصدیان امر در حل مشکلات و انجام امور فعال ، توانمند و با انگیزه هستند.

۵- تلاش کنیم که با اطلاع رسانی لازم و شفافیت امور و پرهیز از ابهام و ایهام گویی شرایط را به گونه‌ای آوریم که از ایجاد زمینه برای شایعه سازی پیشگیری شود.

۶- درایجاد فضای مطلوب جهت افزایش اطمینان ارباب رجوع کوشش نموده و فرهنگ پاسخگو بودن به مردم و سرعت و دقت در ارائه خدمات به آنان را وظیفه خود دانسته و فضای مراوده به آنان را به گونه‌ای ایجاد نمائیم که حاکی از ارتباط متقابل و اطمینان کامل باشد.

۷- از تشریفات غیراصولی و زائد در ارائه خدمات به مراجعین پرهیز نموده و در همه حال برای ارباب رجوع نقش مشاور را داشته و حتی الامکان تا حصول نتیجه نهایی با او همراهی می‌نماییم.

۸- حضور به موقع ، انجام امور در وقت معین، رعایت قوانین و مقررات و دقت در کار را سر لوحه کار خود قرار دهیم.

۹- از مظاهر فساد اداری نظیر تبعیض، سفارش و از پذیرش هرگونه هدیه تحت هر عنوان جداً اجتناب نماییم.

۱۰- مراجعه کنندگان در اغلب اوقات آئینه خوبی برای نشان دادن نحوه کار ما هستند بنابراین به انتقادات و پیشنهادات آنها با دید مثبت و سازنده توجه نماییم.

۱۱- اگر خدمتی برای ارباب رجوع انجام می‌دهیم آن را بزرگ ننموده و منتی بر وی  نگذاریم و این خدمت را یک وظیفه دانسته و احساس مسرت داشته باشیم.

۱۲- برخورد ما باارباب رجوع همیشه با لبخندهمراه بوده وبدون درنظرگرفتن موقعیت اجتماعی وی، باید روابط و مناسبات خوبی با او داشته باشیم.

۱۳- برای وقت ارباب رجوع ارزش قایل هستیم. لذا سرعت عمل در پاسخگویی و راهنمایی لازم برای به حداقل رسانیدن زمان انجام، کار لازم و ضروری است.

۱۴- به منظور ارتقاء‌سطح کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به مراجعین در تجهیز خود به اطلاعات، دانشها و مهارتهای روز در راستای نیل به اهداف سازمانی و انجام بهتر وظایف جدی باشیم.

۱۵- در رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه بکوشیم و از ارائه مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند خودداری نماییم.

۱۶- ما معتقدیم که قوانین برای انسانها بوده نه انسانها برای قوانین لذا در حد امکان از بورکراسی و تشریفات زائد پرهیز نمائیم.

۱۷- در صورتیکه درباره  مطالبی علم و آگاهی کامل نداشته باشیم از اظهارنظر اجتناب نموده و پاسخ صحیح را پس از مشورت با کارشناسان خبره و اهل فن ارائه نماییم.

۱۸- درمحیط کارباهمکاران صمیمی بوده واز تضعیف آنان درمحیط اداری خودداری نموده وهمیشه باظاهر مرتب وآراسته درمحل کارحاضر شویم.

۱۹- همه افراد جامعه قابل احترام هستند و انتظار دارند که خویشتن را ارزشمند ببینند و این ارزشمندی  بر پایه‌ای محکم استوار می‌باشد و پابرجاترین و سالم ترین عزت نفس بر پایه احترامی که مستحق آنیم استوار است نه براساس  شهرت یا آوازه ظاهری و تملق‌ها.

۲۰- سعی می‌نمائیم همیشه رفتارمان مؤید و تقویت کننده گفتارمان باشد و از دادن هرگونه وعده و وعید و ایجاد حق باتوجه به مشکلات و محدودیتهای اداری خودداری نمائیم و در صورت  امکان در پاسخگویی مستندات قانونی و اداری را مدنظر قرار دهیم.

۲۱- باورها و ارزشهای اخلاقی فوق تعیین کننده نوع رابطه انسانی ، عاطفی و اسلامی است که ما با ارباب رجوع برقرار می‌کنیم و بر ضرورت انجام آن تأکید داریم و معتقدیم که انعکاس اعمال ما در ارائه خدمت صادقانه و خالصانه به مراجعین محترم علاوه بر بازتاب دنیوی ذخیره آخرتمان خواهد شد زیرا عبادت به جز خدمت خلق نیست.

تدوین و اشاعه منشور اخلاقی بازرسی

معاونت بازرسی و نظارت این اداره اقدام به اجرایی نمودن منشور اخلاقی بازرسی نمود.این منشور شامل مجموعه ای از ارزشها، باورها ، درک و استنباط و شیوه های تفکر و اندیشیدن در باره بازرسی و نظارت بوده که اعضای جامعه در آن وجود مشترک دارند.اشاعه منشور اخلاقی بازرسی بطرق زیر امکان پذیر است:

اجتماعی شدن و احترام داشتن نسبت به جامعه بازرسی شونده

پرهیز از ترساندن بازرسی شوندگان

ایجاد روحیه درس کاری، قانون پذیری و پرهیز از تکبر

تنظیم فاصله بین نهادهای نظارت کننده و نظارت شونده

داشتن روحیه تعامل گرا و و واقع گرا

وارستگی از هوا و هوس و استهزا به طوری که تطمیع و تمدید بر آنها اثر نگذارد.

رعایت بی طرفی در روند رسیدگی به شکایات


ارسال نظر