اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » ارتباط با ما
دوشنبه, ۱۳ تیر , ۱۴۰۱
                      سال تولید ، دانش بنیان ، اشتغال آفرین
 
 
 
 
 
 
۲۴ مرداد ۱۳۹۰
شماره:158
ارتباط با ما

۱

دفتر مدیریت

۳۶۲۴۶۷۰۰

۲

اداری مالی

۳۶۲۴۱۱۱۴

۳

صنعت و معدن

۳۶۲۹۶۵۰۶

۴

بازرگانی خارجی(نقطه تجاری)

۳۶۲۷۶۸۷۸

۵

امور اصناف

۳۶۲۷۸۰۰۴

۶

واحد نظارت و بازرسی

۳۶۲۴۳۷۸۸

۷

ستاد بسیج اقتصادی

۳۶۲۴۳۰۳۳

۸

دبیرخانه و فاکس

۳۶۲۴۳۰۵۵

۹

روابط عمومی

۳۶۲۴۴۰۳۳

۱۰

بازرگانی داخلی

 ۳۶۲۷۶۸۷۸


ارسال نظر