اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان ورامين » ساختار و تشكيلات
چهارشنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۸
                      سال رونق تولید
 
 
 
 
 
 
۲۴ شهریور ۱۳۹۰
شماره:164
ساختار و تشکیلات

 

نام و نام خانوادگی :

حسن میرزائی

سمت :

رئیس اداره

تلفن :

۳۶۲۴۶۷۰۰
تحصیلات :

کارشناس علوم اجتماعی

پست الکترونیک : hassan.mirzaiy@yahoo.com
نام و نام خانوادگی :

وحید تاجیک

سمت :

مسئول دفتر

تلفن :

۳۶۲۴۴۰۳۳
تحصیلات :

کارشناسی IT

پست الکترونیک :
نام و نام خانوادگی :

سعید فتح اله زاده

سمت :

مسئول حراست

تلفن :

۳۶۲۴۱۱۱۳
تحصیلات :

کارشناس مدیریت بازرگانی

پست الکترونیک : Fathullahzadeh_s@yahoo.com
نام و نام خانوادگی :  قاسم سلگی  

سمت :

مسئول روابط عمومی

تلفن :

۳۶۲۴۴۰۳۳-۳۶۲۴۳۰۳۳
تحصیلات :

کارشناسی

پست الکترونیک : gh_solgi@yahoo.com
نام و نام خانوادگی :

رضا صباغیان

 reza

سمت :

مسئول صنعت و معدن

تلفن :

۳۶۲۹۶۵۰۶
تحصیلات :

کارشناسی

پست الکترونیک : reza.sabbaghian@gmail.com
نام و نام خانوادگی :

سیف اله باجمانلو رستمی

سمت :

مسئول اداری و مالی

تلفن :

۳۶۲۴۱۱۱۴
تحصیلات :

کارشناسی

پست الکترونیک : Bajmaloo@yahoo.com
نام و نام خانوادگی :

محمد داودی جاوید

javid

سمت :

مسئول واحد فرش

تلفن :

۳۶۲۴۳۰۳۳
تحصیلات :  کارشناسی
پست الکترونیک :
نام و نام خانوادگی :

جمشید حاتمی

سمت :

مسئول بازرسی

تلفن :

۳۶۲۴۱۱۱۳
تحصیلات :

کاردانی

پست الکترونیک :
نام و نام خانوادگی :  بهنام میرزایی  behnam

سمت :

 مسئول بازرگانی داخلی

تلفن :

 ۳۶۲۷۷۰۲۷
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
پست الکترونیک : manager_august@yahoo.com
نام و نام خانوادگی :

محمد محمودی

 mohammad2

سمت :

کارشناس صنعت و معدن

تلفن :

۳۶۲۹۶۵۰۶

تحصیلات :

کارشناسی

پست الکترونیک :
نام و نام خانوادگی :

محسن قشقایی

 mohsen gh

سمت :

کارشناس بازرسی و نظارت

تلفن :

۳۶۲۴۱۱۱۳

تحصیلات :

کارشناسی IT

پست الکترونیک :  Mohsen.me93@yahoo.com
نام و نام خانوادگی :

حمید رضا باجمالو رستمی

rostami

سمت :

مسئول واحد ستاد خبری ۱۲۴

تلفن :

۳۶۲۴۳۷۸۸
تحصیلات :

کارشناسی IT

پست الکترونیک :
نام و نام خانوادگی :

حسن قلی زاده

سمت :

مسئول دبیرخانه

تلفن :

۳۶۲۴۴۰۳۳
تحصیلات :

کاردانی

پست الکترونیک :
نام و نام خانوادگی :

محسن حبیبی

سمت :

دبیر کمسیون نظارت

تلفن :

۳۶۲۴۸۰۰۴
تحصیلات :

کارشناسی

پست الکترونیک : mohsen-habibi@yahoo.com


ارسال نظر